Torleif
Thedéen
Cello
Torleif Thedéen är en av de mest framstående instrumentalisterna i Norden och han är en internationellt erkänd solomusiker, konsertsolist, skivartist och pedagog. Han är pristagare i flertalet internationella cellotävlingar, inklusive Casal-tävlingen. Han är gästprofessor vid the Royal College of Music i London, professor vid Norges musikhögskola samt före detta professor vid den kungliga danska musikhögskolan i Köpenhamn.
14
June
Friday
Late Night med Brahms
Ett personligt och avslappnat möte med våra artister i Kulturhusets foajé.
21:15
22:00

OM PROGRAMMET

Pianokvartetten i g-moll, op. 25, är ett av Brahms relativt tidiga kammarmusikverk. Det komponerades i omgångar mellan 1856 och 1861 och uttrycker såväl kraft som finkänslighet samtidigt som det visar på Brahms intresse för olika musikaliska traditioner och stilar.

De tre första satserna – Allegro, Intermezzo och Andante con moto – är alla tydligt grundade i konstmusiktraditionen. Allegrot är kraftigt och dramatiskt med en nästan kuslig melodi som under satsens gång dyker upp i en rad olika skepnader. Som kontrast är intermezzot flyktigt, nästan undflyende i sin suggestiva lågmäldhet. Den tredje satsen, som går i Ess-dur, är ett magnifikt exempel på Brahms känsla för innerlighet och värdiga melodier. I den fjärde och avslutande satsen, Rondo alla Zingarese, visar Brahms sin fascination för romsk folkmusik som han hade hört under sina många resor genom Europa.

Brahms använder sig här av typiska melodiska och harmoniska drag från romsk folkmusik, som kromatiska skalor, mollackord och förminskade septimackord. Tankarna hörs även till Brahms många ungerska danser och inspiration från den ungerska folkmusiken, som kännetecknas av snabba tempon, rytmiska accenter och virtuosa passager. Resultatet är en spännande och enormt medryckande avslutning på verket som utmanar utövarna till att prestera på absolut max. Vi varnar för hög puls hos samtliga medverkande och lyssnare!

Brahms Pianokvartett no 1 op 25 i g-moll

Allegro

Intermezzo: Allegro ma non troppo — Trio: Animato

Andante con moto

Rondo alla Zingarese: Presto

Nurit Stark, violin Asbjørn Nørgaard, viola Torleif Thedéen, cello
Foajén
GRATIS
FESTIVALPASS:
16
June
Sunday
Songs of Travel del III
Välkommen till den tredje och sista kvällskonserten med resande som tematik på årets festival!
19:00
21:00

På konserten får vi höra verk av fyra kompositörer som på olika sätt har utforskat resandet och mötet med andra kulturer, ett av dessa är festivalens femte och sista beställningsverk.

OM PROGRAMMET

Vi inleder med en bitterljuv Romans för violin och piano av Amy Beach som räknas som den första framgångsrika amerikanska kvinnliga kompositören. Romansen skrevs till hennes make som en bröllopspresent, ett bröllop som i mycket innebar slutet på Beachs karriär som pianist men samtidigt början på hennes tonsättarbana.

Franz Liszts Petrarca-sonetter skrevs ursprungligen som sånger med text av den italienske renässanspoeten Francesco Petrarca men senare skrev Liszt om dem i versioner för solopiano som en del av hans andra samling stycken med namnet Pilgrimsår och det är denna version vi möter här. Sonetterna är exempel på Liszts sena stil som kännetecknas av rik harmonik och ett enormt andligt djup.

Med verket Ode to Napoleon hyllar vi den jubilerande Arnold Schönberg som skulle ha fyllt 150 år 2024. Schönberg räknas som en av de allra mest inflytelserika och nyskapande kompositörerna och detta verk skrevs 1942 i USA dit Schönberg tvingats fly under andra världskriget. Schönberg bygger verket kring en dikt av Lord Byron, som kritiserade Napoleon för hans maktlystnad och grymhet och verket kan ses som en protest mot tyranni och diktatur. Sättningen med recitatör, pianist och stråkkvartett är typisk Schönbergsk och i verket blandas element från både tonal och atonal musik i en hyllning till frihetens ideal.

Efter paus återvänder vi till nutiden med ett verk av den norske kompositören och professorn Lasse Thoresen. Every Minute opens a door är ett beställningsverk för Songs of Travel-projektet, och är en musikalisk reflektion över migrationens utmaningar och möjligheter.

Utgångspunkten för mitt stycke kommer att vara Vladimir Levchevs dikt The Refugee, som slutar med de övertygande orden: vi har kanske rest till evigheten.” - Lasse Thoresen

Konserten avslutas med Amy Beach vars musik vi också mötte inledningsvis. Pianokvintetten räknas som hennes kanske allra mest lyckade verk och har blivit en favorit bland många såväl konsertbesökare som musiker. Kvintetten skrevs efter en resa till Europa där hon studerade fransk och tysk musik och här kan anas influenser från både Brahms och fransk impressionism, samtidigt som Amy Beachs egen starka musikaliska identitet ständigt lyser igenom!

Amy Beach - Romans för violin och piano

Guro Kleven Hagen, Finghin Collins

Franz Liszt - ur 3 Sonetti del Petrarca

Peter Friis Johansson

Arnold Schönberg - Ode to Napoleon

TBA (sopran), Nurit Stark, Guro Kleven Hagen, Asbjørn Nørgaard, Daniel Thorell, Peter Friis Johansson

-PAUS-

Lasse Thoresen - Every Minute Opens a Door

Guro Kleven Hagen, Jakob Koranyi, Finghin Collins, TBA (sopran)

Amy Beach - Pianokvintett i fiss-moll
Adagio - Allegro moderato
Adagio espressivo
Allegro agitato - Adagio come prima - Presto

Stora scenen
280 SEK
FESTIVALPASS:
JA
18
June
Tuesday
Grande Finale!
Festivalen avslutas med en konsert där unga musikstudenter möter våra erfarna festivalmusiker i en Grande finale!
19:00
21:30

Programmet består av fyra verk som framförs i sin helhet men har delats upp mellan olika ensembler. Resultatet blir ett samarbete mellan våra musikstudenter och festivalmusiker där alla får chans att bidra till den stora helheten.
 
Program presenteras inom kort.
Medverkande artister och studenter publiceras i maj.

Stora scenen
280 SEK
FESTIVALPASS:
JA
14
June
Late Night med Brahms
Ett personligt och avslappnat möte med våra artister i Kulturhusets foajé.
21:15
22:00

OM PROGRAMMET

Pianokvartetten i g-moll, op. 25, är ett av Brahms relativt tidiga kammarmusikverk. Det komponerades i omgångar mellan 1856 och 1861 och uttrycker såväl kraft som finkänslighet samtidigt som det visar på Brahms intresse för olika musikaliska traditioner och stilar.

De tre första satserna – Allegro, Intermezzo och Andante con moto – är alla tydligt grundade i konstmusiktraditionen. Allegrot är kraftigt och dramatiskt med en nästan kuslig melodi som under satsens gång dyker upp i en rad olika skepnader. Som kontrast är intermezzot flyktigt, nästan undflyende i sin suggestiva lågmäldhet. Den tredje satsen, som går i Ess-dur, är ett magnifikt exempel på Brahms känsla för innerlighet och värdiga melodier. I den fjärde och avslutande satsen, Rondo alla Zingarese, visar Brahms sin fascination för romsk folkmusik som han hade hört under sina många resor genom Europa.

Brahms använder sig här av typiska melodiska och harmoniska drag från romsk folkmusik, som kromatiska skalor, mollackord och förminskade septimackord. Tankarna hörs även till Brahms många ungerska danser och inspiration från den ungerska folkmusiken, som kännetecknas av snabba tempon, rytmiska accenter och virtuosa passager. Resultatet är en spännande och enormt medryckande avslutning på verket som utmanar utövarna till att prestera på absolut max. Vi varnar för hög puls hos samtliga medverkande och lyssnare!

Brahms Pianokvartett no 1 op 25 i g-moll

Allegro

Intermezzo: Allegro ma non troppo — Trio: Animato

Andante con moto

Rondo alla Zingarese: Presto

Nurit Stark, violin Asbjørn Nørgaard, viola Torleif Thedéen, cello
KÖP BILJETT
Foajén
GRATIS
FESTIVALPASS:
16
June
Songs of Travel del III
Välkommen till den tredje och sista kvällskonserten med resande som tematik på årets festival!
19:00
21:00

På konserten får vi höra verk av fyra kompositörer som på olika sätt har utforskat resandet och mötet med andra kulturer, ett av dessa är festivalens femte och sista beställningsverk.

OM PROGRAMMET

Vi inleder med en bitterljuv Romans för violin och piano av Amy Beach som räknas som den första framgångsrika amerikanska kvinnliga kompositören. Romansen skrevs till hennes make som en bröllopspresent, ett bröllop som i mycket innebar slutet på Beachs karriär som pianist men samtidigt början på hennes tonsättarbana.

Franz Liszts Petrarca-sonetter skrevs ursprungligen som sånger med text av den italienske renässanspoeten Francesco Petrarca men senare skrev Liszt om dem i versioner för solopiano som en del av hans andra samling stycken med namnet Pilgrimsår och det är denna version vi möter här. Sonetterna är exempel på Liszts sena stil som kännetecknas av rik harmonik och ett enormt andligt djup.

Med verket Ode to Napoleon hyllar vi den jubilerande Arnold Schönberg som skulle ha fyllt 150 år 2024. Schönberg räknas som en av de allra mest inflytelserika och nyskapande kompositörerna och detta verk skrevs 1942 i USA dit Schönberg tvingats fly under andra världskriget. Schönberg bygger verket kring en dikt av Lord Byron, som kritiserade Napoleon för hans maktlystnad och grymhet och verket kan ses som en protest mot tyranni och diktatur. Sättningen med recitatör, pianist och stråkkvartett är typisk Schönbergsk och i verket blandas element från både tonal och atonal musik i en hyllning till frihetens ideal.

Efter paus återvänder vi till nutiden med ett verk av den norske kompositören och professorn Lasse Thoresen. Every Minute opens a door är ett beställningsverk för Songs of Travel-projektet, och är en musikalisk reflektion över migrationens utmaningar och möjligheter.

Utgångspunkten för mitt stycke kommer att vara Vladimir Levchevs dikt The Refugee, som slutar med de övertygande orden: vi har kanske rest till evigheten.” - Lasse Thoresen

Konserten avslutas med Amy Beach vars musik vi också mötte inledningsvis. Pianokvintetten räknas som hennes kanske allra mest lyckade verk och har blivit en favorit bland många såväl konsertbesökare som musiker. Kvintetten skrevs efter en resa till Europa där hon studerade fransk och tysk musik och här kan anas influenser från både Brahms och fransk impressionism, samtidigt som Amy Beachs egen starka musikaliska identitet ständigt lyser igenom!

Amy Beach - Romans för violin och piano

Guro Kleven Hagen, Finghin Collins

Franz Liszt - ur 3 Sonetti del Petrarca

Peter Friis Johansson

Arnold Schönberg - Ode to Napoleon

TBA (sopran), Nurit Stark, Guro Kleven Hagen, Asbjørn Nørgaard, Daniel Thorell, Peter Friis Johansson

-PAUS-

Lasse Thoresen - Every Minute Opens a Door

Guro Kleven Hagen, Jakob Koranyi, Finghin Collins, TBA (sopran)

Amy Beach - Pianokvintett i fiss-moll
Adagio - Allegro moderato
Adagio espressivo
Allegro agitato - Adagio come prima - Presto

KÖP BILJETT
Stora scenen
280 SEK
FESTIVALPASS:
JA
18
June
Grande Finale!
Festivalen avslutas med en konsert där unga musikstudenter möter våra erfarna festivalmusiker i en Grande finale!
19:00
21:30

Programmet består av fyra verk som framförs i sin helhet men har delats upp mellan olika ensembler. Resultatet blir ett samarbete mellan våra musikstudenter och festivalmusiker där alla får chans att bidra till den stora helheten.
 
Program presenteras inom kort.
Medverkande artister och studenter publiceras i maj.

KÖP BILJETT
Stora scenen
280 SEK
FESTIVALPASS:
JA
alla konserter
alla artister

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Producent
Magda Boreson
+46 (0) 704 – 53 33 83
contact@jarnafestivalacademy.com
Akademiansvarig
Pauline Claise
+46 (0) 737 173 898
academy@jarnafestivalacademy.com