KLIMAT- OCH MILJÖARBETE
Sedan starten 2017 har vi arbetat för att minimera vår klimat- och miljöpåverkan. Vi började med det område där vi orsakade mest utsläpp, internationella flygresor, och har sedan utökat arbetet till att omfatta allt fler delar av verksamheten. Resultatet är ca 95% minskning av direkta utsläpp, och vi arbetar fortsatt med att mäta och minska våra indirekta utsläpp.
Sedan 2023 leder vi ett forskningsprojekt finansierat av EUs kulturfond Creative Europe. I samarbete med forskare från University of Galway och tre internationella musikfestivaler undersöker vi utsläpp kopplade till festivalernas verksamhet och hur vi kan få dem att minska ytterligare. Resultatet kommer bland annat att publiceras i formen av en ”Green Festival Guide” som på ett lättbegripligt och effektivt sätt stöttar kulturorganisationer i att ställa om sin verksamhet till att bli mer hållbar.
Idag kan vårt klimat- och miljöarbetet sammanfattas i punkterna nedan. De är under ständig utveckling och förändras allt eftersom vi lär oss mer.


Övergripande principer

1. Varje verksamhetsbeslut granskas ur ett miljö- och klimatperspektiv
2. Vi söker aktivt samarbeten med likasinnade organisationer i syfte att sprida metoder samt effektivisera för minskade kollektiva utsläpp
3. Det konstnärliga innehållet lyfter ämnen som relaterar till FNs hållbarhetsmål såsom demokrati, jämställdhet, klimat och miljö

Direkta resor och transporter
4. Våra festivalartister förbinder sig att inte resa till festivalen med flyg eller fossilbil
5. Våra akademistudenter förbinder sig att inte resa till festivalen med flyg eller fossilbil
6. Samtliga festivalbilar är eldrivna
7. Vi erbjuder våra partners eldrivna ersättningsfordon för transporter när det är möjligt

Publikresor
8. Festivalen anordnar en eldriven publikbuss från Södertälje till Kulturhuset i Ytterjärna så att publiken enkelt kan ta sig till festivalen fossilfritt.
9. Publikens resvanor undersöks i syfte att hjälpa till att ytterligare sänka utsläpp från publiktransporter

Mat och dryck
10. All mat festivalen serverar är vegansk eller vegetarisk
11. Råvarorna är ekologiska och till största del närodlade
12. Både vi och våra partners gör vårt yttersta för att inte använda engångsartiklar under festivalperioden
13. Våra huvudpartners använder sig av källsortering och kompostering

Trycksaker och reklam
14. Vi trycker i regel inte upp programböcker eller flyers. Programmen förmedlas digitalt samt projiceras i konsertsalen under konserterna.
15. Vi utformar nästan alla roll-ups, banderoller och affischer så att de går att återanvända
16. Vi trycker inte upp reklamvaror såsom t-skjortor, muggar, pennor etc

Övrigt
17. Vi använder el märkt med Bra Miljöval
18. På vår uppmaning städar hotellet artisternas rum var fjärde dag i stället för varje dag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Producent
Magda Boreson
+46 (0) 704 – 53 33 83
contact@jarnafestivalacademy.com
Akademiansvarig
Pauline Claise
+46 (0) 737 173 898
academy@jarnafestivalacademy.com